ساب چیست و چرا باید از ساب ووفر استفاده بکنیم؟

در تعریف ساب ووفر میتوان گفت که ساب ووفر یک نوع بلندگو هست که به طور تخصصی وظیفه پخش کردن فرکانس های بم و صدا های پایین را دارد.

صدا هایی که برای ایجاد انها نیازمند توان قدرت بیشتر (توسط امپلی فایر) هستیم.

همان طور که میدانیم با پایین امدن فرکانس قدرت ان نیز بیشتر میشود و برای تولید ان تیازمند بلندگو های پر قدرت هستیم که به ان ساب ووفر میگوییم.

سا ب ووفر ها در واقع فرکانس های پایین تر از یک ووفر را پخش میکنند.

هر چه قدر فرکانس پایین تر می اید و بم صدا عمیق تر میشود.

سا ب ووفر باید قوی تر باشد تا بتواند ان را باز تولید کند.